Project Description

Client:   PORTO MONTENEGRO
Location:   Tivat

Možemo da ponudimo širok spektar usluga iz oblasti dizajna, od kreiranja pejzaža do formalnih bašti italijanskog stila, od velikih parkova do malih bašti. Međunarodno iskustvo koje Green Factory crpi od naših partnera omogućava nam da dizajniramo i implementiramo bašte u bilo kojim klimatskim i uslovima terena, u skladu sa potrebama klijenta. Možemo da ponudimo širok spektar usluga iz oblasti dizajna, od kreiranja pejzaža do formalnih bašti italijanskog stila, od velikih parkova do malih bašti. Međunarodno iskustvo koje Green Factory crpi od naših partnera omogućava nam da dizajniramo i implementiramo bašte u bilo kojim klimatskim i uslovima terena.